پنجمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی


تاریخ شروع ثبت نام در همایش 1 دی 1395
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 1 دی 1395
آخرین مهلت ثبت نام 11 اردیبهشت 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله 11 اردیبهشت 1396
اعلام نتایج داوری 12 اردیبهشت 1396
تاریخ برگزاری ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ماه 1396
برگزارکننده دانشگاه پیام نور خوانسار