پنجمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

درباره همایش

در اردیبهشت ماه سال 91 اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی با هدف تبیین مبانی کارآفرینی و بسترسازی برای توسعه اقتصادی با استفاده از ظرفیت های علمی و صنعتی کشور در دانشگاه پیام نور مرکز خوانسار برگزار و پس از آن در سالهای 92، 93، 94نیز این مهم محقق گردید.

پنجمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی در نظر دارد با بهره گیری از تجربیات چهار همایش گذشته، ضمن گرد هم آوردن اساتید و متخصصان مدیریت و کارآفرینی، رویکردهای علمی کارآفرینی را بررسی و در راستای نهادینه شدن فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه ها و مراکز علمی تلاش نماید.

امید است همچون سالهای گذشته با حضور اساتید برجسته مدیریت و کارآفرینی و پژوهشگران و نخبگان علمی این حوزه، در فضای آرام، زیبا و دلنشین شهر خوانسار بتوانیم شاهد هم اندیشی برای ساختن آینده ای پر افتخار برای ایران اسلامی باشیم.