منوی اصلی


تقویم همایش ها

1397/11/15

چهارمین جشن دانش آموختگان دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان
چهارمین جشن دانش آموختگان دانشگاه پیام نور مرکر اصفهان در 15 اسفند ماه 1397 در سالن شهید حمصیان توسط حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و با همکاری انجمن های علمی حقوق و علوم تربیتی برگزار میشود.

1397/11/17

تست

1395/8/25

پنجمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی
۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ماه 1396

1395/3/19

اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی
اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی در تاریخ 7و8اردیبهشت ماه1396 در دانشگاه پیام نور مرکز فریدونشهر برگزار می گردد.

1395/8/13

دهمین همایش هفته پژوهش دانشگاه پیام نور اصفهان
علوم پایه ، فنی مهندسی ،هنر ومعماری و مهندسی کشاورزی

1394/2/8

پنجمین همایش کشوری شعر آیینی72 خط اشک
پنجمین همایش کشوری شعر آیینی 72خط اشک

1393/12/10

چهارمین همایش ملی مدیریت و کار آفرینی
16 و 17 اردیبهشت ماه 1394

1392/10/8

یازدهمین همایش ملی شیمی پیام نور
۲۴ و ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳

1392/8/8

ششمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور
14-15 اسفند ماه 1392، دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

1392/7/29

ششمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور
29 و 30 بهمن ماه 1392 دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

این سامانه در حقیقت یک دبیرخانه اینترنتی است که به شما پژوهشگران ارجمند کمک می کند تا با عضویت در آن در همایش هایی که توسط این دانشگاه برگزار می شود شرکت نمایید. این سامانه کلیه مراحل برگزاری یک همایش از راه اندازی وب سایت و اطلاع رسانی تا ثبت نام و دریافت مقالات و داوری آنها و اعلام نتیجه و دریافت هزینه ها را  مدیریت می کند .
شما کافی است ابتدا در سامانه ثبت نام کرده و سپس در همایش مورد نظر خود عضو شده و اقدام به ثبت و ارسال مقاله نمایید.
در زیر لیست کلیه همایش های برگزار شده و همایش های در حال برگزاری این دانشگاه را مشاهده می فرمایید

آخرین مهلت ثبت نام 13 اردیبهشت 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله 13 اردیبهشت 1396
تاریخ برگزاری اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی در تاریخ 7و8اردیبهشت ماه1396 در دانشگاه پیام نور مرکز فریدونشهر برگزار می گردد.
برگزارکننده دانشگاه پیام نور مرکز فریدونشهر

اولین همایش ملی نقش  گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی در دانشگاه پیام نور مرکز فریدونشهر برگزار می گردد


آخرین مهلت ثبت نام 22 آذر 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 22 آذر 1395
تاریخ برگزاری علوم پایه ، فنی مهندسی ،هنر ومعماری و مهندسی کشاورزی
برگزارکننده دهمین همایش هفته پژوهش دانشگاه پیام نور اصفهان


آخرین مهلت ثبت نام 20 آذر 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 20 آذر 1395
تاریخ برگزاری
برگزارکننده دانشگاه پیام نور استان اصفهان مرکز نجف آباد

دانشگاه پیام نور استان اصفهان مرکز نجف آباد


آخرین مهلت ثبت نام 12 اسفند 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله 12 اسفند 1394
تاریخ برگزاری 13-14اسفند 94
برگزارکننده دانشگاه پیام نور نجف آباد

دومین همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور در اسفندماه 94 در دانشگاه پیام نور نجف آباد برگزار می گردد

 


آخرین مهلت ثبت نام 22 آذر 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله 23 آذر 1394
تاریخ برگزاری 22 لغایت 25 آذرماه
برگزارکننده دانشگاه پیام نور مرکزاصفهان


آخرین مهلت ثبت نام 22 آذر 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله 22 آذر 1394
تاریخ برگزاری 24 و 25 آذرماه 94
برگزارکننده دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد

نهمین همایش هفته پِژوهش بخش های علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان اصفهان در مرکز نجف آباد برگزار می گردد


آخرین مهلت ثبت نام 17 آبان 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله 17 آبان 1394
تاریخ برگزاری پنجمین همایش کشوری شعر آیینی 72خط اشک
برگزارکننده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور استان اصفهان


آخرین مهلت ثبت نام 6 اردیبهشت 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله 6 اردیبهشت 1394
تاریخ برگزاری 16 و 17 اردیبهشت ماه 1394
برگزارکننده دانشگاه پیام نور مرکز خوانسار

دانشگاه پیام نور مرکز خوانسار پس از سه سال میزبانی و برگزاری همایش ملی مدیریت و کارآفرینی چهارمین همایش ملی مدیریت و کار آفرینی را در اردیبهشت سال 94 برگزار می نماید


آخرین مهلت ثبت نام 15 فروردین 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله 15 فروردین 1394
تاریخ برگزاری 10 اردیبهشت 1394
برگزارکننده آموزش و پرورش ناحیه دو اصفهان با همکاری دانشگاه پیام نور استان

<p>اولین همایش استانی پدیده گسست نسل ها، چالشها و راهکارها در آموزش و پرورش توسط ناحیه 2 آموزش و پرورش اصفهان با همکاری دانشگاه پیام نور استان اصفهان برگزار می گردد</p>


آخرین مهلت ثبت نام 23 آبان 1393
آخرین مهلت ارسال مقاله 23 آبان 1393
تاریخ برگزاری 23 لغایت 26 آذرماه 1393
برگزارکننده دانشگاه پیام نور استان اصفهان

هشتمین همایش هفته پژوهش دانشگاه پیام نور استان اصفهان از 23 لغایت 26 آذرماه 1393 با مدیریت واحد پژوهشی دانشگاه پیام نور استان اصفهان، در مراکز آران وبیدگل، اصفهان و نجف آباد برگزار می گردد.3 2 1 
آخرین مهلت ثبت نام 22 آذر 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 22 آذر 1395
تاریخ برگزاری علوم پایه ، فنی مهندسی ،هنر ومعماری و مهندسی کشاورزی
برگزارکننده دهمین همایش هفته پژوهش دانشگاه پیام نور اصفهان


آخرین مهلت ثبت نام 20 آذر 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 20 آذر 1395
تاریخ برگزاری
برگزارکننده دانشگاه پیام نور استان اصفهان مرکز نجف آباد

دانشگاه پیام نور استان اصفهان مرکز نجف آباد


آخرین مهلت ثبت نام 12 اسفند 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله 12 اسفند 1394
تاریخ برگزاری 13-14اسفند 94
برگزارکننده دانشگاه پیام نور نجف آباد

دومین همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور در اسفندماه 94 در دانشگاه پیام نور نجف آباد برگزار می گردد

 


آخرین مهلت ثبت نام 22 آذر 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله 23 آذر 1394
تاریخ برگزاری 22 لغایت 25 آذرماه
برگزارکننده دانشگاه پیام نور مرکزاصفهان


آخرین مهلت ثبت نام 22 آذر 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله 22 آذر 1394
تاریخ برگزاری 24 و 25 آذرماه 94
برگزارکننده دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد

نهمین همایش هفته پِژوهش بخش های علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان اصفهان در مرکز نجف آباد برگزار می گردد


آخرین مهلت ثبت نام 17 آبان 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله 17 آبان 1394
تاریخ برگزاری پنجمین همایش کشوری شعر آیینی 72خط اشک
برگزارکننده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور استان اصفهان


آخرین مهلت ثبت نام 6 اردیبهشت 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله 6 اردیبهشت 1394
تاریخ برگزاری 16 و 17 اردیبهشت ماه 1394
برگزارکننده دانشگاه پیام نور مرکز خوانسار

دانشگاه پیام نور مرکز خوانسار پس از سه سال میزبانی و برگزاری همایش ملی مدیریت و کارآفرینی چهارمین همایش ملی مدیریت و کار آفرینی را در اردیبهشت سال 94 برگزار می نماید


آخرین مهلت ثبت نام 15 فروردین 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله 15 فروردین 1394
تاریخ برگزاری 10 اردیبهشت 1394
برگزارکننده آموزش و پرورش ناحیه دو اصفهان با همکاری دانشگاه پیام نور استان

<p>اولین همایش استانی پدیده گسست نسل ها، چالشها و راهکارها در آموزش و پرورش توسط ناحیه 2 آموزش و پرورش اصفهان با همکاری دانشگاه پیام نور استان اصفهان برگزار می گردد</p>


آخرین مهلت ثبت نام 23 آبان 1393
آخرین مهلت ارسال مقاله 23 آبان 1393
تاریخ برگزاری 23 لغایت 26 آذرماه 1393
برگزارکننده دانشگاه پیام نور استان اصفهان

هشتمین همایش هفته پژوهش دانشگاه پیام نور استان اصفهان از 23 لغایت 26 آذرماه 1393 با مدیریت واحد پژوهشی دانشگاه پیام نور استان اصفهان، در مراکز آران وبیدگل، اصفهان و نجف آباد برگزار می گردد.


آخرین مهلت ثبت نام 30 مهر 1393
آخرین مهلت ارسال مقاله 30 مهر 1393
تاریخ برگزاری 29 آبان 1393
برگزارکننده استان اصفهان- پیام نور مرکز تیران

The First National Conference on Computer Engineering and Information Technology of Payame Noor University

20 November 2014

 

دانشگاه پیام نور در نظر دارد به منظور نیل به اهداف زیر:

 

- تبادل یافته های جدید در رشته مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات با متخصصان

- توسعه و ارتقاء سطح دانش مهندسی کامپیوتر در کشور

- معرفی مرزهای دانش در حوزه های مختلف مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

- تشویق محققان و دانشجویان بر پژوهش

- تشکیل دبیرخانه دائمی سری همایش های ملی  مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات در دانشگاه پیام نور

 

اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور را در تاریخ پنج شنبه 29 آبان 1393 در این مرکز برگزار نماید. لذا از تمامی اساتید، پژوهشگران، صنعتگران، دانشجويان و علاقمندان جهت شرکت در اين همایش، دعوت به عمل می‌آيد.3 2 1 


دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان